Das Goldene Buch der Lötschbergbahn : Erinnerungsschrift bei Anlass der Fertigstellung der Berner Alpenbahn (Bern-Lötschberg-Simplon) BLS

Maurer, Gilgian

Spiez : G. Maurer, 1913

Add to personal list