Vallesia superior ac inferior : Wallis = Le Valais = Wallis

Norimbergae : H. Heredum, 1768

Add to personal list