Miocene stratigraphy and fossil mammals from the Xining basin, Qinghai

Li, Chuan-Kuei ; Qiu, Zhuding

In: Vertebrata palasiatica = Gu jichui dongwu xuebao, 1981, vol. 19, no. 4, p. 314

Add to personal list