Late Miocene rhinocerotids (mammalia) from Yulafli (Corlu-Thrace/Turkey)

Kaya, Tanju ; Heissig, Kurt

In: Geobios : paléontologie, stratigraphie, paléoécologie, 2001, vol. 34, no. 4, p. 457

Add to personal list