Ergebnisse einschränken

Dokumententyp

Institution

Spezialsammlung

  • Genf Sammlungen Filter Auschalten

Sprache

Autor

  • Bertrand, Jules-Bernard (1) Filter Auschalten

Schlagwort

Médiathèque Valais

Une grande fête à Sion en octobre 1751 à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne

Bertrand, Jules-Bernard

In: Annales valaisannes : bulletin trimestriel de la Société d'histoire du Valais romand, 1934, vol. 2, no. 4, p. 330-332