Université de Fribourg

Herausforderung Islam : Anfragen an das christliche Selbstverständnis

Schmid, Hansjörg (Hrsg.) ; Renz, Andreas (Hrsg.) ; Sperber, Jutta (Hrsg.)

Stuttgart : Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 2003

(Hohenheimer Protokolle ; 60)

ISBN: 3926297905