Bibliothèque de Genève

Lausanna

Merian, Matthaeus

[Franckfurt am Mayn] : [Zum Truck verlegt von denen Merianischen Erben], [1654]

Bibliothèque de Genève

Plan de Lausanne

Reber, Pierre

Lausanne : Mueller et Cie, [ca 1894]