Blätter aus der Walliser Geschichte

Blätter aus der Walliser Geschichte
Blätter aus der Walliser Geschichte (BWG).

Perfeziona i miei risultati

Document type

Institution

Collection spécifique

Lingua

Autore

Parola chiave

Médiathèque Valais

Das Zugrecht nach den Walliser Rechtsquellen des Mittelalters

Hoppeler, Robert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 3, 1906, S. 452-456