Verzeichnis der Schriften des Mgr. Dr. Dionys Imesch

Julen, Albert

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. 9, 1943, S. 331-348

Ajouter à la liste personnelle