Kardinal Schinners Beziehungen zur Wahl Kaiser Karl V., 1519

Joller, Franz-Josef

In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1895, vol. 1, p. 128

Ajouter à la liste personnelle