Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the most basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bilian Mine section : Spodnomiocenni sladkovodni a bazinné ekosystémy mostecké panve (severni Cechy) se zvlastnim zretelem k profilu dolu bilina = Spodnomiocenni sladkovodni a bazinné ekosystémy mostecké panve (severni Cechy) se zvlastnim zretelem k profilu dolu bilina

Kvaček, Zlatko

In: Journal of the Czech geological society : časopis české geologické společnosti, 2004, vol. 49, no. 1-2, p. 1

Ajouter à la liste personnelle