The skull of stephanorhinus kirchbergensis (Jäger 1839) (mammalia, rhinocerotidae) from the Irkutsk region (southwest eastern Siberia)

Billia, Emmanuel M.E.

In: Quaternary international, 2008, vol. 179, p. 20

Ajouter à la liste personnelle